Effective Altruism SwedenMore information

Hej! Om du är intresserad av effektiv altruism så är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi arbetar för att hjälpa individer att kunna göra största möjliga skillnad för världen, genom rådgivning, tillhandahållning av resurser och evenemang.